Лале – легенди за цветята

В духа на 8 март реших да ви разкажа легендата за лалето – един от символите, поне за мен, на пролетта и слънцето.

Според казахския епос в пъпките му е скрито щастието. Дълго време хората се опитвали да разтворят цветните пъпки и да открият щастието, но всичките им опити били безуспешни. Веднъж едно малко дете го видяло, с радост дотичало до него и с нежните си ръчички го докоснало. Пъпката се разтворила и голямото човешко щастие литнало по земята.
Възпявано от поети, рисувано от художници като символ на любовта, лалето и днес е любимо на всички пролетно цвете. Това красиво цвете съществува от древността. Първите писмени свидетелства за отглеждането му датират от IX век в староперсийската литература. По-късно турците заимстват техниката на култивиране от персите и лалето става едно от най-отглежданите цветя в турските градини.
В наши дни лалето е национален символ на Холандия, която е най-големият износител на цветя и контролира близо 80 % от търговията с лалета.

*Информацията за легендите за цветята и снимките са от интернет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.