Анкета

Ще бъда благодарна за Вашата обективна оценка и насоки за подобряване на предлаганите от мен услуги!


Не е задължително поле, анкетата може да остане анонимна
Не е задължително поле, анкетата може да остане анонимна
Препоръка (от кого), реклама, интернет търсене, facebook, instagram и т.н.
Изберете стойност: 0
1-не сме доволни 6-изключително доволни сме
Изберете стойност: 0
1-не сме доволни 6-изключително доволни сме
Изберете стойност: 0
1-не сме доволни 6-изключително доволни сме
Изберете стойност: 0
1-не сме доволни 6-изключително доволни сме
Изберете стойност: 0
1-не сме доволни 6-изключително доволни сме
Изберете стойност: 0
1-не сме доволни 6-изключително доволни сме
Изберете стойност: 0
1-не сме доволни 6-изключително доволни сме